ΕΜΕΙΣ προτείνουμε… κοινό πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού

ΕΜΕΙΣ… προτείνουμε πλαίσιο συμφωνίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού με Εξοικονόμηση που θα κατευθυνθεί σε Ανταποδοτικά Έργα Κοινής Ωφέλειας

Με βάση την εισήγηση που ακολουθεί, η Δημοτική Παράταξη «ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ» προτείνει στις άλλες δημοτικές παρατάξεις πλαίσιο συμφωνίας για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού χωρίς κόστος για τον Δήμο και την αποπληρωμή της μέσω της εξοικονόμησης από την καταναλισκόμενη ενέργεια. Τμήμα του οφέλους της εξοικονόμησης θα αποδοθεί για ανταποδοτικά έργα.  Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επαφές, προκειμένου να γίνει εμφανές αν υπάρχει διάθεση προσυπογραφής ή να γίνουν γνωστές οι διαφοροποιήσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση των ΟΤΑ μειώνεται, η ανάγκη εύρεσης πρόσθετων πόρων, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων των Δήμων, είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Η λύση που προτείνουμε είναι μηδενικού πρόσθετου κόστους για το Δήμο, καθώς χρησιμοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια αποπληρώνονται από το όφελος (εξοικονόμηση) που προκύπτει από την υλοποίηση των παρεμβάσεων αναβάθμισης και αυτοματοποίησης του συστήματος οδοφωτισμού.

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι δηλαδή αυτή που ορίζει το τελικό τίμημα που θα αποκομίζει ο Ανάδοχος και τη χρονική διάρκεια (έτη) κατά την οποία θα το απολαμβάνει, σε συνδυασμό και με τις λοιπές ανταποδοτικές παρεμβάσεις που θα επιλεχθούν.

Η αναβάθμιση και αυτοματοποίηση του οδοφωτισμού του Δήμου περιλαμβάνει:

 1. Τον ανασχεδιασμό του υπάρχοντος συστήματος.
 2. Την βελτίωση του προγραμματισμού της συντήρησής του.
 3. Την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας.
 4. Τη χρησιμοποίηση συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλε-χειρισμού για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος.

Στόχος: η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας. Για την επίτευξη του στόχου, που περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου, αξιοποιούνται οι Διατάξεις του Νόμου 3855/2010 και η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ο Νόμος 3855/2010 καθορίζει τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) καθώς και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ). Το μοντέλο εφαρμόζεται χρόνια στο εξωτερικό και έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στο δημόσιο τομέα άλλων χωρών (π.χ. Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ κλπ). Μέσα από την υλοποίηση της πρότασης, οι ενεργειακές υπηρεσίες οδηγούν σε αποδεδειγμένη και επαληθεύσιμη (με μέτρηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, την οποία απολαμβάνει άμεσα ο Δήμος.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Ανάδοχος, θα εφαρμόσει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις οδούς που θα επιλεγούν από το Δήμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 • Την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάστασή του
 • Τη χρηματοδότηση της δαπάνης
 • Τη διαχείριση του συστήματος

Συμπληρωματικά ως προς τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τα επιλεχθέντα ανταποδοτικά έργα – παρεμβάσεις, όπως πχ Μέτρα αστικής ανάπλασης σε επιλεγμένες περιοχές, κατασκευή βελτίωση παιδικών χαρών – πεζοδρομίων – πλατειών, κλπ.

Μέσω της εξοικονομούμενης ενέργειας θα αποπληρωθεί η επένδυση και θα καλυφθούν οι  υποχρεώσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ενώ ο Δήμος θα έχει άμεσο οικονομικό όφελος για ανταποδοτικές παρεμβάσεις. Το μέρος των παρεμβάσεων το οποίο θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα αφορά ανταποδοτικά έργα και αναπλάσεις. Το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας κυμαίνεται από 50% έως 60% και η διάρκεια της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών θα κυμαίνεται από 10 έως 15 έτη.

Τα παραπάνω προσδιορίζονται ενδεικτικά από:

 • Τον τύπο των φωτιστικών του υπάρχοντος συστήματος
 • Το πλήθος των φωτιστικών
 • Το σύστημα τηλε-ελέγχου και τη τηλεχειρισμού
 • Το ποσοστό της εξοικονομούμενης ενέργειας
 • Τις ανταποδοτικές παρεμβάσεις που θα επιλεχθούν
 • Την διάρκεια της σύμβασης
 • Το ποσοστό του τελικού τιμήματος προς τον Ανάδοχο και τον Δήμο
 • Τη μορφή χρηματοδότησης

.

Ευχόμαστε η παρούσα εισήγηση να τύχει της αποδοχής των παρατάξεων που θα μετέχουν στις δημοτικές εκλογές του 2014.

Παλαιό Φάληρο, 12 Μαίου 2014