ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12.1.2015

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Η 1η συνεδρίαση για το έτος 2015, αφορούσε την απόφαση στο παρακάτω θέµα:
– Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2013
(Ισολογισµός – Αποτελέσµατα Χρήσεως και Προσάρτηµα).

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Πιτούλη, επικεφαλής του συνδυασμού “Εμείς για το Φάληρο”, επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούσαν τον ισολογισμό, ενώ οι περισσότεροι των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν σε θέματα θεωρίας για την εταιρεία ορκωτών λογιστών που είχε υποχρέωση να ελέγξει τα στοιχεία του ισολογισμού του δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Πιο αναλυτικά ο Κος Πιτούλης :
1/ Ζήτησε από την εταιρεία των ορκωτών ελεγκτών τη συνδρομή τους με προτάσεις για το πως ο δήμος θα μπορέσει να αξιοποιήσει καλύτερα τα χρήματα του προς όφελος των δημοτών του.
2/ Ποια είναι η γνώμη των ελεγκτών για το γεγονός ότι ο δήμος δεν εισπράττει έσοδα από την ανακύκλωση.
3/ Αξίζει ο δήμος να έχει τόσες εκκρεμείς δίκες στα δικαστήρια με τρίτους οι οποίοι διεκδικούν από το δήμο το ποσό των 6200000 ευρώ;
4/ Ρώτησε επίσης εάν μπορεί να υπάρξει καλύτερη απόδοση χρημάτων στα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου.
5/ Αναφέρθηκε ότι δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τυχόν αγωγή του επιχειρηματία ο οποίος λειτουργεί το Sea Park.
6/ Επίσης αναφέρθηκε στους προμηθευτές του δήμου για τους οποίους υπάρχει μεγάλο ανεξόφλητο υπόλοιπο σε σχέση με το 2012.