ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

  • Σταθερή εποπτεία και συντήρηση πεζοδρομίων, παιδικών χαρών, σχολείων και κοινοχρήστων χώρων με ειδικό Τεχνικό Πρόγραμμα που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να αρθούν ανισότητες και να υπάρξει δίκαιη κατανομή των πόρων.
  • Εντατικοποίηση του καθαρισμού των αποχετευτικών συνδέσεων αρμοδιότητας του Δήμου, για την αποφυγή καταστροφών σε περιπτώσεις φυσικών φαινομένων και έγκαιρη μέριμνα των συναρμόδιων φορέων για τις προσβάσεις εκτός αρμοδιότητας Δήμου.
  • Λειτουργική διευθέτηση των πεζοδρομίωνκαι βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινοχρήστων χώρων, σε γονείς σε μικρά παιδιά και ειδικότερα σε ΑΜΕΑ για την πλήρη προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις – υποδομές.
  • Επανασχεδιασμός των κυκλοφοριακών συνθηκών, φόρτου, στάθμευσης και υπερτοπικών διελεύσεων, σε μόνιμη συνεργασία με συγκοινωνιολόγο, με συνεχή διαβούλευση για μεγιστοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.
  • Αναβάθμιση βασικών αξόνων: Α. Αλεξάνδρου, Αγίας Βαρβάρας, Ζησιμοπούλου, Αμφιθέας και δημιουργία χώρων στάθμευσης για την υποβοήθηση της επισκεψιμότητας και της εμπορικότητας τους.
  • Ειδική μελέτη για αναβάθμιση χρηστικότητας των αρτηριών Ζησιμοπούλου και Αγίας Βαρβάρας, με σκοπό την δημιουργία μηχανισμών ενίσχυσης των τοπικών αγορών και των επιχειρήσεων σε αυτές.
  • Διαμόρφωση Πλατείας Φλοίσβου, με βάση το πράσινο και την προσβασιμότητα των δημοτών – επισκεπτών σαν βασική πύλη εισόδου της πόλης από την παραλιακή λεωφόρο.
  • Σταδιακή δημιουργία δύο (2) πεζογεφυρών στην παραλιακή (1 άμεσα – 1 σε εύθετο χρόνο), για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο σήμερα παρουσιάζει δυσχερή πρόσβαση και αυξημένη επικινδυνότητα.
  • Δημιουργία ποδηλατοδρόμου πιλοτικά σε επιλεγμένα σημεία, και επέκταση μελλοντικά. Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής για ποδηλάτες, παράλληλα με εκπαίδευση και ανάπτυξη κουλτούρας για το ποδήλατο.
  • Αναδιάρθρωση του καθεστώτος στο Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου, για τον έλεγχο της διαχείρισης και τη μείωση των τελών.