ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

AΞΟΝΑΣ 5 : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

  • Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης των μηχανογραφικών δομών – εφαρμογών από τους πολίτες, με διαδικασία και δείκτες που θα αποφασιστούν με διαβούλευση.
  • Διαφάνεια ενημέρωσης από διαδικτυακή δημοτική τηλεόραση και ραδιοφωνικό σταθμό, για την ισότιμη κάλυψη των δημοτικών παρατάξεων και δράσεων αθλητισμού – πολιτισμού κλπ. Άμεση κάλυψη των Δημοτικών Συμβουλίων και εκδηλώσεων του Δήμου.
  • Λειτουργική αναδιάταξη – εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης ιστοσελίδας, με έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων και της καθημερινής αποτύπωσης της αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών από τους πολίτες.
  • Εισαγωγή του θεσμού εκπροσώπου γειτονιάς, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου για προβλήματα της περιοχής ευθύνης τους.
  • Αξιοποίηση της πρόβλεψης τοπικών δημοψηφισμάτων σε όλη την έκταση του Δήμου, με βάση τις διατάξεις και τις προβλέψεις του Καλλικράτη.
  • Διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις για τη διαμόρφωση βασικού πλαισίου θέσεων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τον «Καλλικράτη».
  • Αξιοποίηση όλων των μηχανισμών και των μέσων που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και οι κινήσεις πολιτών, για να εξασφαλισθούν οι συνθήκες ανάπτυξης μίας ανοιχτής και αλληλέγγυας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
  • Δημιουργία ForumΑξιοποίησης Έμψυχου Δυναμικού Πόλης, με στόχο την αξιοποίηση – αξιολόγηση δεξιοτήτων δημοτών που προτίθενται να υποστηρίξουν οικειοθελώς τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής και της περιβαλλοντικής εγρήγορσης.