ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • Δημιουργία «Εναλλακτικού Επιμελητηρίου Π. Φαλήρου» για στήριξης της επιχειρηματικότητας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, σαν ενδιάμεσου φορέα προώθησης της τοπικής απασχόλησης μέσω της παροχής υπηρεσιών σε επιχειρηματικότητα, καινοτομία, συνεργασίες (clusters, start-ups, επιχειρηματικές διαδρομές). Δημιουργία και λειτουργία της δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας στον τομέα των νέων τεχνολογιών με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Χρηματοδότηση (ΕΕ και Ίδιοι Πόροι) δομής σαν θερμοκοιτίδα νέων και ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.
  • Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων για τεχνική βοήθεια στην υποβολή Κοινοτικών Προγραμμάτων και σε δράσεις αναδιοργάνωσης δομών και παραγωγικής βάσης.
  • Χορήγηση της εκπτωτικής κάρτας «ΦΑΛΗΡΟ-ΚΑΡΤΑ» σε όλους τους δημότες με εκπτωτικές παροχές από 10% και άνω από όλους τους συμβεβλημένους παροχείς υπηρεσιών ή εμπόρους.
  • Ελεύθερο wi-fi σε όλη την έκταση του Δήμου και διασύνδεση του με τις πολιτιστικές – αθλητικές και λοιπές επιχειρηματικές δομές που θα δημιουργηθούν.