ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ 7 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ

  • ‘Ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), σε άμεση συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Δημιουργία εσωτερικών δομών χρηματοδότησης για την κάλυψη της συνολικής ανάγκης, με δεδομένη την μείωση της κάλυψης από κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.
  • Κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία ανά περιοχή, με ενεργοποίηση του ιατρικού δυναμικού της περιοχής για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έμφαση σε ασθενείς ομάδες, ανασφάλιστους και νέους.
  • Κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία, με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων της παραβατικότητας και άλλων συναφών ζητημάτων που άπτονται στης υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης.
  • Δράσεις για την κοινωνική ένταξη, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών σε όλους και της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων.
  • Κοινωνικό Φροντιστήριο για την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές, με δημιουργία βραβείων και κινήτρων στους συμμετέχοντες μαθητές.
  • Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
  • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας από ευπαθείς ομάδες, με σκοπό την προγραμματική κάλυψη κοινωφελών εργασιών, για την δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων του Δήμου ανά γειτονιά, με σκοπό τη συγκέντρωση και την κατανομή των τροφίμων και των αγαθών που θα συλλέγονται για απόρους και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.Δραστηριοποίηση ηλικιωμένων εθελοντών ενεργών πολιτών.
  • Υποστήριξη και συντονισμός ομάδων για την κατανομή τροφίμων και λοιπών αγαθών σε ευπαθείς ομάδες και άπορους. Δημιουργία Τράπεζας Tροφίμων και Aγαθών και σύνδεση της με το Κοινωνικό Παντοπωλείο.