ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  • Απογραφή οικονομικών δεδομένων για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής οικονομικής κατάστασης του Δήμου, με συνυπολογισμό επισφαλών απαιτήσεων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (δανεισμός),
  • Τεχνικό Πρόγραμμα που να καλύπτει συνολικά τις ανάγκες, με διαφάνεια στα έργα χωρίς κατατμήσεις.
  • Εξορθολογισμός της οικονομικής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών και λειτουργιών, για εξοικονόμηση πόρων.
  • Διάθεση στους δημότες πόρων που θα εξοικονομηθούν: Μείωση τελών (30%) – Ενίσχυση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων – αθλητισμός  –  πολιτισμός (70%).
  • Ενίσχυση ΚΕΠ με αξιοποίηση των υπαρχόντων Πολιτιστικών Κέντρων, ως Σημεία Εξυπηρέτησης των δημοτών, για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την έκδοση πιστοποιητικών κοντά στο σπίτι. Διεύρυνση δραστηριότητας των Πολιτιστικών Κέντρων των συνοικιών ώστε να μετεξελιχθούν σε πολυδύναμους χώρους εξυπηρέτησης δημοτών, δηλ. «μικρά συνοικιακά δημαρχεία» δημιουργώντας προϋποθέσεις αποκέντρωσης και εγγύτητας του όποιου προβλήματος με την αντιμετώπισή του.
  • Δημιουργία δημοτικής υπηρεσίας σχεδιασμού & παρεμβάσεων για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.
  • Συνολική αναβάθμιση της μηχανογράφησης και των πληροφοριακών υποδομών, για την βελτιστοποίηση του ελέγχου και την αξιολόγηση του στελεχιακού δυναμικού.
  • Μητρώο & Κώδικας Δεοντολογίας των Προμηθευτών, με έμφαση στις τοπικές επιχειρήσεις.
  • Επιχειρησιακή Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών – Κοινοτικών Προγραμμάτων, με έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία και σε Περιβαλλοντικές Δράσεις.
  • Μηχανισμός CLLDμε έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία και κινητοποίηση των τοπικών οργανώσεων για να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη (βλ. ευπαθείς ομάδες και άνεργοι).