ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

  • Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού, με αντικατάσταση φωτιστικών με υλικά νέων τεχνολογιών και στόχο εξοικονόμησης 60% των υφιστάμενων δαπανών. Δημιουργία κινήτρων σε επιχειρήσεις και δημότες που αποδεδειγμένα συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών Κτιρίων και χρήση ΑΠΕ, όπου αυτό απαιτείται. Πιλοτικό έργο σε ΔΑΚ (Κολυμβητήριο) με στόχο την εξοικονόμηση κατά 60% των υφιστάμενων δαπανών και επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης στο σύνολο των δημοτικών εγκαταστάσεων.
  • Πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε επιλεγμένα σημεία που θα καλύπτουν συνολικά την έκταση του Δήμου, με τη θέσπιση συστήματος κινήτρων απόδοσης σε δημότες, επιχειρήσεις, σχολεία και σωματεία.
  • Λειτουργική αναδιάταξη κάδων, τακτικός έλεγχος και καθαρισμός τους, σε συνάφεια με την ανακύκλωση, την καθαριότητα και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών.
  • Καθαρισμός του ρέματος Πικροδάφνης και τεχνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης ρύπανσης και προστασίας υγείας κατοίκων και του θαλάσσιου μετώπου. Απαιτούμενο η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στην οριστική λύση του προβλήματος με οικολογικά χαρακτηριστικά και διατήρηση του οικοσυστήματος.
  • Ίδρυση Οικολογικού Παρατηρητηρίου Π. Φαλήρου, το οποίο θα εξασφαλίσει όρους  επιστημονικής εξέτασης τοπικών θεμάτων όσο και υπερτοπικών, όπως η κατάσταση του Φαληρικού Όρμου και του ρέματος της Πικροδάφνης.
  • Αξιοποίηση κάθε χώρου που προσφέρεται για ανάπτυξη πρασίνου: Δημοτικά οικόπεδα, μεγάλα πεζοδρόμια, προαύλια σχολείων κλπ., κίνητρα σε ιδιώτες που διατηρούν αναξιοποίητα οικόπεδα για να εκχωρήσουν στο Δήμο το δικαίωμα φύτευσής τους.
  • Ενίσχυση ομάδων εθελοντικής εργασίας από δημότες για το περιβάλλον και την καθαριότητα – Παροχή ανταποδοτικών κινήτρων σε σχολεία και επιχειρήσεις.
  • Τακτικός καθαρισμός της παραλίας και τοποθέτηση υλικού (ομπρέλες – ξαπλώστρες) και συναφών ελαφρών υποδομών για χρήση από όλους τους δημότες.