Εμεις για το Φαληρο

2 Ιανουαρίου 2017

Ιδρυτική Διακήρυξη

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Η ανάγκη για αποκατάσταση της σχέσης δημότη με τους ανθρώπους που ασκούν την εξουσία στο δήμο. Η συμπληρωματική, ουσιαστική και καθημερινή υποστήριξη των […]